UKM - lokalmønstring for Gjøvik og Toten, Vestre Toten kulturhus 6.2.2011

Minner om at påmelding til årets UKM er godt i gang.
Påmelding: www.ukm.no. Påmeldingsfrist 24.1.11.