Litt fakta om oss

Vestre Toten Barne- og Ungdomsteater ble stiftet i 1983. Fra 1999 til 2001 var det en periode uten aktivitet i teatret. I oktober 2001 ble det tatt initiativ til oppstart på ny. Elevtallet lå stabilt på ca tretti i fler år, men de siste årene har det vært ca 50 medlemmer. Medlemmene er fordelt på aldersgruppene 1.-4.klasse, 5.-7. klasse og de fra 8.klasse og eldre. Hver gruppe har sin instruktør, noe som vi ser på som en veldig styrke når vi lager oppsetninger.
Styret og instruktører har et tett samarbeide.

Etter initiativ fra rektor ved Kulturskolen i V. Toten inngikk teatret en samarbeidsavtale med Kulturskolen for skoleåret 2003/2004. Teatret hadde da positiv erfaring fra samarbeidet med Kulturskolen med “Frikk”-oppsetningen i 2002.
I 2006 tok teatret over styringen selv med den endring at teatret mottar kontigent og leier instruktører av kulturskolen i Vestre Toten.

Teatret har de siste årene hatt stor glede av samarbeide med Kulturskolens musikklærere. Vi legger opp til dette også i fremtidige oppsetninger, slik at ulike elevgrupper kan integreres i våre produksjoner enten de er sang- eller musikk-elever.

Et annet samarbeid er også viktig. Til og med fastsatt i teatrets vedtekter. Det går ut på at hvert medlem(elev) må være representert med minst en foresatt i arbeidsgrupper eller i styret. Teaterproduksjon er arbeidskrevende og derfor er det helt påkrevet at dugnadsånden er på topp.

Teatret har de siste år i tillegg til egne oppsetninger hatt stor pågang av forespørsler om å opptre og delta på arrangementer. Tid og krefter begrenser imidlertid hva vi kan takke ja til, men det er svært hyggelig å oppleve at teatret har et godt renomme.

Det viktigste er at elevene har det moro, får samarbeidserfaring og annen personlig utvikling som kommer i kjølvannet av teaterarbeide. Alle er like viktige i arbeidet mot det felles mål som en oppsetning er.
Vi har et svært godt elevmiljø og voksengruppa trives også godt sammen.

Vestre Toten Barne- og Ungdomsteater ønsker små og store velkommen til felles teaterglede!
Dessverre er det pr. d.d. ventelister,men gi oss beskjed hvis du vil være med. Vi tar dere inn etterhvert som det blir ledig plass.

Vist 322 ganger.