Årsmelding 2006/2007

Styret har i arbeidsåret bestått av Ann Dalheim Rye (leder), Jan Erik Hagen (nestleder), Bente Markussen (kasserer) og Armann Myrland (styremedlem).

Instruktører har vært:
Ungdomsgruppa: Nina Nedberg ( til september 2006)
Benedikte Narum Jenssen (vikar siden)
Juniorgruppa: Ann Dalheim Rye (2006)
Heidi Ottesen Sandmo (vikar fra januar 07)
Barnegruppa: Heidi Ottesen Sandmo

I arbeidsåret har teatret hatt sin mest omfattende produksjon noensinne: Musikalen

”Lussi” av Thor Karseth. Alle elevgruppene deltok (31 elever). I tillegg var Kulturskolens musikal- og danseelever (15 elever) et bærende element i stykket.

Vestre Toten Barnekor deltok også (15 barn) og til orkester hadde vi med elever fra Kulturskolen.

Organisasjonsmessig ble dette et omfattende arbeid med nesten 70 unge mennesker i alder fra 3 til 16 år, tilhørende forskjellige grupper med forskjellige øvedager.

Med nøye planlegging , dyktige lærere/medarbeidere og flittige, flinke elever ble det en svært vellykket forestilling.

Den scenografiske løsningen som ble valgt var svært enkel, men likevel veldig virkningsfull. Mange foresatte deltok også i dugnad med PR, sminke og ulike servicefunksjoner.

Stykket ble spilt 3 ganger over to dager (1. og 2. desember). Publikumstilstrømningen kunne vært bedre, men de tilbakemeldinger som fulgte etter forestillingene var som vanlig svært hyggelige.

Juniorgruppa hadde noen lærerike kvelder i september da de fikk være med Frozt Film på å spille inn en informasjonsfilm om bruk av refleks. Opptak ble gjort inne på Haugen og utendørs i høstmørket på en veg nær Eiktunet på Gjøvik. Innsatsen ble av produsenten belønnet med pizza på Peppes. Filmen skal være en installasjon på det nye Vitensentret på Gjøvik.

Nytt i året er at teatret har fått sin egen hjemmeside. Denne er utarbeidet og vedlikeholdt av Bente Markussen i samarbeid med leder. Siden har stort besøk og styret ønsker at den skal bli en viktig informasjonskanal mellom styret/instruktørene og elever/hjem.

I tillegg selvsagt også en viktig PR-kanal for teatret utad.

Under Raufossdagene hadde teatret en stand med lynlotteri. Engasjerte foresatte hjalp til og det ga en ekstra inntektspost på ca kr 2.500.

Samarbeidet med Kulturskolen har i arbeidsåret i hovedtrekk gått ut på at teatret nå kjøper instruktørtjenester derfra. VTBUT betaler kr 10 000 halvårlig for de ordinære

onsdagsøvelsene. Ekstraarbeid for instruktørene i forbindelse med forestillinger faktureres i tillegg. I 2006 beløp dette seg til ca kr 9.600.

Elevavgiften går nå inn i teatrets kasse.

Hovedutfordringen for teatret har i år vært underbemanning i styret. På årsmøtet 29. mars 06 møtte kun det sittende styret og Roy Skjølås som fungerte som valgkomité. Valg som nevnt over. Nina Øgaard sa seg i høst villig til å delta i styret og var med på ett av styremøtene. Armann Myrland har vært forhindret i å delta.

Arbeidsbyrden på leder, nestleder og kasserer (som for øvrig ikke har barn med på teatret), har mildt sagt vært enorm med en så stor forestilling på programmet.

Etter noe strev lyktes det senhøstes å få etablert dugnadsgrupper og svært mange foresatte gjorde en kjempeflott innsats i forbindelse med ”Lussi”.

Det er nå tid for at nye krefter trer aktivt inn i styret. De ulike dugnadsgruppene trenger struktur og personer med evne til selvstendig arbeid etter styrets rettledning. Miljøet blant elevene er svært godt. Mange har vært elever i flere år og viser utvikling og gode ferdigheter. Tilstrømningen av nye elever er veldig bra. Spesielt gledelig er det at andelen gutter øker.

Det har tatt tid å bygge opp det teatret vi har i dag, og styret ønsker sterkt at foreldre-gruppen engasjerer seg aktivt for at VTBUT kan være et godt teater å være medlem av

også i årene fremover. Likeså at teatret utad fortsetter å være en sterk kulturformidler i lokalmiljøet.

Vist 198 ganger.