Årsmelding 2007/2008

Styret har bestått av :

Leder : Jan Erik Hagen
Kasserer : Gunn Homb
Sekretær : Hilde S. Ødemark
Styremedlem : Anne Thoresen
Bente Markussen ( søkte fritak fra 10.10.07. )

Instruktører :

Heidi Ottesen Sandmo ( barnegruppa )
Benedikte Narum Jenssen ( juniorgruppa)
Nina Nedberg ( ungdomsgruppa )
Instruktørene har fordelt grupper / oppgaver mellom seg etter behov.

Aktiviteter :

Det har blitt avholdt 5 styremøter og 4 arbeidsmøter. Instruktører har deltatt på deler av styremøtene.
På arbeidsmøtene har styret og instruktører deltatt, saker har i hovedsak vært forberedelser til oppsetninger.
I tillegg har mange jobber blir utført gjennom kontakt pr. e- post.

Barnegruppa har hatt faste øvelser på onsdager kl. 17.00.-18.00.
Ungdoms og juniorgruppa er slått sammen til ei gruppe med faste øvelser på onsdager kl. 18.00.-19.30.
Det har vært utvidede øvelser/møter for alle grupper i oppkjøringsperioder til forestillinger.

Barnegruppa : ( 20 medlemmer )

Barnegruppa deltok på Barnas Dag både i 2007 og 2008.
I 2008 stilte elevene i barnegruppa som konfransierer på Barnas Dag.

”Jakten på Musefar.”
Radioteateret ”Jakten på Musefar” resulterte i CD. Cd ble ferdig redigert høsten 07 og mange foresatte ønsket å kjøpe den.

”Ronja oppdager Emil, Pippi og Karlson på taket”.
Barnegruppa samarbeidet med Vestre Toten Barnekor og Musikalkor junior fra Vestre Toten kulturskole om forestillingen ” Ronja oppdager Emil, Pippi og Karlson på taket” – et Astrid Lindgren ”popuri” som ble satt opp i Vestre Toten kulturhus på Astrid Lindgrens 100 års dag. (14.11.07 )
Scena i kulturhuset ble brukt som blackboks med både publikum og skuespillere på scena .
Et meget vellykket arrangement, med et stort publikum.
Stykket ble også spilt på Vestre Toten Bibliotek, Raufoss.
Barnehager ble invitert til biblioteket og stykket ble spilt flere ganger for at alle som ønsket skulle få se forestillingen.

Junior og ungdomsgruppa. ( 15 + 8 medlemmer )

”Døde Helter”
I desember 07 overtok vår instruktør Benedikte Narum Jenssen jobben som kunstnerisk leder for det regionale prosjektet ”Døde Helter”. Dette førte til at junior og ungdomsgruppa var så heldige å få delta med teaterinnslag for å binde musikk og danse innslag sammen.
”Døde Helter” reiste på turne` til alle kommunene i regionen, – premieren ble spilt i Vestre Toten kulturhus 24.1.08.
Et utrolig spennende og lærerikt prosjekt å få delta i.

”Heksene” av Roald Dahl.
”Heksene” ble lagt på is da vi fikk være med i ”Døde Helter”.
Jobbing med ”Heksene” ble tatt opp igjen rett etter at forestillingene med
”Døde Helter” var ferdige.
Lørdag 15.mars 08 ble ”Heksene” markedsført på Raufoss Kjøpesenter.
Elevene var ”hekser” og delte ut ”flyers” for ”Heksene” og plakater til butikkene samtidig som vi solgt lodder.
Salg av annonser til programmet ble også satt i gang.
”Heksene” ble satt opp i Vestre Toten kulturhus 18. og 19. april 08.
med totalt 275 publikummere.

Lotteri
Våren 07 gjennomførte vi medlemslotteri. Alle medlemmene bidro med loddsalg .
Overskudd fra lotteriet ble øremerket teatertur for medlemmene.

Friluftslivsfestivalen.
Vestre Toten Barne og Ungdomsteater deltok med myldring under
friluftslivsfestivalen 2007.

Teatertur.
27. okt 07 dro teateret på teatertur til Oslo Nye. ”Nøtteknekkeren” ble sett av et begeistret publikum. McDonalds ble besøkt før forestillingen. En vellykket tur med mange påmeldte.

Nett side – www.vtbu.origo.no
Styret har jobbet for å opprette en bedre / mer funksjonell nettside. Med god hjelp fra Bente Markussen er nå ny side opprettet gjennom origo.no
Det jobbes videre for å få lagt over stoff fra den ”gamle” sida.

Ventelister
Det siste året har det vært ventelister for barne og juniorgruppa.
De som står på venteliste vil bli kontaktet ved ledige plasser.
( De kontaktes etter dato for registrering ).
Vestre Toten Barne og Ungdomsteater har pr. 1.5. 08 følgende venteliste.
Barnegruppe : 10 pers.
Juniorgruppe : 2 pers.
Ungdomsgruppe :1 pers.

2007 /2008 – et positivt og aktivt år !

Aktiviteten har til tider vært høy i alle gruppene, men med trygghet og trivsel blant medlemmer, foresatte og styret har dette vært positivt for Barne og ungdomsteateret.

I følge teaterets vedtekter har interessen for teatervirksomhet og sosial aktivitet
ligget i bunn for alt arbeide som er lagt ned.

Hilde S. Ødemark, sekretær

Vist 202 ganger.